Vervolgopleiding tot Key Method therapeut

De Key Method werkt door het verminderen van de effecten van stress. Het lichaam wijst daarbij de weg. Allerlei ziekten en aandoeningen hebben effect op het lichaam en daarmee op de Key Method. In het geven van training zal dit zichtbaar worden. Je moet als trainer deze effecten herkennen en begrijpen om de Key Methode effectief te laten zijn. Dit is de focus van de vervolgopleiding.

Daarnaast is het mogelijk om psychologische behandelingen te ondersteunen met de Key Method. Angst, depressie of traumatische ervaringen veroorzaken stress en veranderingen in het lichaam. Maar ook dan geldt dat het lichaam weet wat goed is en wat er nodig is. Door je tijdens het doen van de Key Method oefeningen te richten op (delen) van de psychische problemen, kan het lichaam ook hierin de weg wijzen. Dit vraagt van de trainer niet alleen kennis van de Key Method, maar ook kennis van de ziekte of aandoening.

Instroomcriteria

  • Key Method trainer zijn
  • Therapeut zijn: zowel BIG geregistreerde hulpverleners als andere hulpverleners kunnen instromen. De primaire opleiding bepaalt met welke problematiek de hulpverlener met de Key Method kan werken.
  • Praktische gegevens

  • De vervolgopleiding heeft de vorm van supervisie over op video opgenomen trainingen
  • Kosten: afhankelijk van de groepsgrootte en de duur van de supervisiebijeenkomst
  • Locatie: nader te bepalen, in het zuiden van het land
  • Opleider: M. van Est, psychiater